Kategórie
Komunikácia Sebadisciplína Životný štýl

Zlaté pravidlá moderného aristokrata

Tá najkrajšia a najlepšia úroda skutočne znalých – vyrovnanosť, nebojácnosť, sloboda Epiktétos Aj vy si predstavíte pri slove aristokrat vždy pokojného a vyrovnaného elegána, ktorý budí dojem prirodzeného spoločenského ideálu? Ak pozorný bádateľ minulosti nazrie do životov aristokratov, nájde mnoho formálnych rozdielov, čo však spájalo takmer všetkých naprieč históriou, je postoj k vnútornej vyrovnanosti. Spôsob…Pokračovať v čítaníZlaté pravidlá moderného aristokrata

Kategórie
Financie História Životný štýl

Šľachtický štandard

Otázkou odovzdávania majetku sa ľudia v histórii zaoberali bez ohľadu na spoločenské postavenie, historické obdobie, zvyklosti alebo právny systém krajiny. Prvé myšlienky ako rozumne odovzdať rodinný majetok ďalšej generácii začali vznikať už v staroveku. Cieľom bolo chrániť rodinný majetok pred jej „drobením“ alebo nerozumným zaobchádzaním ďalšej generácie. Veľmi rafinovaným riešením sa stal neskôr aj nazývaný…Pokračovať v čítan튾achtický štandard

Kategórie
Sebadisciplína

Vlastnosť všetkých aristokratov

Rozvážnosť je umenie života Cicero Pôsobí vyrovnane, je striedmy v prejavoch emócii a problémy rieši s povestným stoicizmom. Jeho život je prejavom sebakontroly a sebadisciplíny – to je moderný aristokrat. Mnohí obdivujú túto schopnosť a domnievajú sa, že je to dané povahou. Iní to považujú za prejav nezáujmu. Ale z histórie vieme, že u mnohých…Pokračovať v čítaníVlastnosť všetkých aristokratov

Kategórie
Etiketa Komunikácia Štýl

Garden party – zábava s noblesou

Elegantný spôsob ako stráviť príjemné letné soirée. Záhradná slávnosť nie je záležitosťou súčasnej doby a trendu. Letné stretnutia tohto typu siahajú do histórie a v minulosti boli charakteristické najmä pre aristokraciu. Eleganciu a noblesu jej dodávali jasné pravidlá napriek tomu, že sa organizovali v nezvyčajnom prostredí akou je letná záhrada. V jej začiatkoch sa podával…Pokračovať v čítaníGarden party – zábava s noblesou

Kategórie
Etiketa Komunikácia Rétorika Vzdelávanie

10 pravidiel konverzácie časť 2/2

Dokonalý rozhovor neexistuje. Spôsob, akým ľudia spoločne konverzujú je do veľkej miery ovplyvnený prostredím, náladou, zvykmi, výchovou. Našťastie, človek dokáže rozvíjať kultivovanú konverzáciu či rečníctvo a prejaviť tak osobnú kultúru, úctu a eleganciu. Má obrovský význam, pretože nás posúva za hranice obyčajnosti a všednosti. Je to svet vznešenosti, elegancie, múdrosti. Byť trpezlivý, vedieť podať kompliment,…Pokračovať v čítaní10 pravidiel konverzácie časť 2/2

Kategórie
Etiketa História Vzdelávanie

Etiketa-veda života

„Etiketa je len iné slovo pre láskavú myseľ.“ Ella Wheller-Wilcoxová Prečo má etiketa aj prívlastok veda života?„Etiketa je o tom, ako vnímame situáciu našich blížnych. Nie o tom, ktorú vidličku použijeme na šalát.“ Týmito slovami začala prednáška mladej dámy v New Yorku v r.1922, keď uvádzala na trh svoju knihu „Etiquette“. Emily Post (1872-1960), odborníčka na etiketu, prekvapila americkú…Pokračovať v čítaníEtiketa-veda života

Kategórie
Etiketa Komunikácia Rétorika Vzdelávanie

10 pravidiel konverzácie – časť 1/2

V elegantnom svete dobrej spoločnosti bola vyššia úroveň komunikácie vždy žiadúca. Jej súčasťou bol kultivovaný osobný prejav, kvalitná téma a asertivita. Každá táto oblasť vychádzala z istých a nemenných pravidiel, ktoré boli a sú aktuálne aj po niekoľkých storočiach. Postupné uvoľňovanie noriem takmer v každej sfére spoločenského života zasiahlo aj oblasť komunikácie. Kultivovaný prejav v…Pokračovať v čítaní10 pravidiel konverzácie – časť 1/2

Kategórie
Financie Štýl Vzdelávanie

Životný štýl moderného aristokrata

Aristokracia, vláda najlepších, je stará ako ľudstvo samo. Už starovekí Gréci vyzdvihli dôležitosť jednotlivcov, ktorí vynikali a stanovili vysoký štandard pre zvyšok spoločnosti. Tým si udržiavali odstup od ostatných, aby neboli ovplyvnení pri hľadaní ideálu v oblastiach a hodnotách, ktoré tento vysoký štandard a životný štýl definovali. Vzdelávanie Vzdelávanie je jednou z tých oblastí, ktorá…Pokračovať v čítaníŽivotný štýl moderného aristokrata